Trường THCS Phan Thiết, TP. Tuyên Quang duy trì tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19