CHAO QUÀ CHO HOC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Được sự quan tâm của mặt trận Tổ quốc xã Tân Thịnh, sáng ngày 25 tháng 10 năm 2019; Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã đ/c Hà Vĩnh Lục và đ/c Hà Đình Tín phó chủ tịch mặt trận xã. Chao quà cho 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường.

Đồng chí Hà Vĩnh Lục phát biểu trước Lãnh đạo nhà trường và các bậc phụ huynh

Đồng chí Trần Thị Minh Phú, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến

Đồng chí Hà Vĩnh Lục và đ/c Đồng chí Trần Thị Minh Phú chao quà cho các bậc phụ huynh và học  sinh

Bài viết liên quan