CUỘC THI SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN ĐỘI MŨ BẢO HIỂM DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM 2021 VỚI CHỦ ĐỀ “ ĐỘI MŨ XINH - BẢO VỆ CHÚNG MÌNH”

Thực hiện Công văn số 1589/SGDĐT-GDPT ngày 13/12/2021 của Sở Giáodục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền đội mũ bảo hiểm, dành cho học sinh tiểu học. 

Trường Tiểu học Tân Thịnh tổ chức cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền đội mũ bảo hiểm.  Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học, khơi dậy trong các em niềm đam mê sáng tạo để vươn tới những ước mơ,  tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm dành cho học sinh tiểu học với chủ đề “Đội mũ xinh – Bảo vệ chúng mình” nằm trong khuôn khổ chương trình Sân chơi ATGT “Giữ trọn ước mơ” năm 2021. Đây là một hoạt động giáo dục có ý nghĩa, tạo sân chơi hấp dẫn, thú vị, giúp các em học sinh phát huy năng lực sáng tạo, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm theo quy định Pháp luật. 

Dưới đây là một số hình ảnh bài vẽ của các em học sinh Trường Tiểu học Tân Thịnh.