HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA " RUNG CHUÔNG VÀNG"

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỊNH HƯỞNG ỨNG KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC( 30/4/1975 - 30/4/2022)

Hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975), ngày 21/4/2022, Liên đội Trường Tiểu học Tân Thịnh tổ chức đồng loạt cho học sinh các khối hoạt động ngoại khóa trải theo môn học. Xuôi dòng lịch sử, học sinh khối 1,2,3,4,5   được tham gia Rung chuông vàng, trải nghiệm kiến thức môn lịch sử và các môn khác, tìm hiểu cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam, chủ đề " Em yêu lịch sử Việt Nam". 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Rung chuông vàng