HỘI THI VẼ TRANH - "NHÀ VỆ SINH MƠ ƯỚC CỦA EM" CẤP TỈNH 2019 - 2020

Thực hiện KH số 49/ SGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức triển khai công tác truyền thông năm 2019 chương trình " Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra chương trình RB - SupRSWS

Thầy giáo Trần Tuấn Nghĩa giáo viên Trường Tiểu học Tân Thịnh - huyện Chiêm Hóa cùng 15 đồng chí GV mĩ thuật trong Huyện  làm giám khảo cuộc thi vẽ tranh " Nhà vệ sinh mơ ước của em" tại Trường Tiểu học Vinh quang -  huyện Chiêm Hóa