HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 2022

          Trường Tiểu học Tân Thinh long trọng tổ chức ngày hội đọc.  Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 đến học sinh toàn trường, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam kết hợp với các hoạt động khác của nhà trường.

 - Khuyến khích cha mẹ học sinh đồng hành, ủng hộ các phong trào xây dựng tủ sách lớp học; tổ chức các hoạt động luân chuyển sách, báo, tài liệu và trưng bày, giới thiệu sách; xây dựng các góc đọc, thư viện cùng học.

- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng ham mê đọc sách, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. 

- Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả và phù hợp các em học sinh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi đọc sách truyện