PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC TRƯỢC TUYẾN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỊNH

Thực hiện theo công văn Số: 19/TTr-SGDĐT ngày 25 tháng 2 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đạo tỉnh Tuyên Quang tờ trình về phương án tổ chức dạy học đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ ngày 28/02/2022.  Nhà trường đã chỉ đạo cho toàn thể cán bộ giáo viên chủ động giao bài cho học sinh làm ở nhà bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Ngày 7 tháng 3 nhà trường phối kết hợp vừa giao bài cho học sinh vừa kết hợp dạy trực tuyến. Sau hai tuần dạy nhờ sự phối kết hợp giữa nhà trường, phụ huynh học sinh đã tạo mọi điều kiện để các em học sinh tham gia học trực tuyến khá đầy đủ. Mỗi lớp đạt đến 98/% số học sinh tham gia học trực tuyến.

Dưới đây là một số hình ảnh của các lớp dạy học trực tuyến.

Một tiết học Toán  và Tiếng việt của các lớp