SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỊNH

Với mục tiêu nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học; tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Chuyên môn nhà trường đã tổ chức cho các tổ khối chuyên môn sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, với sự tham dự đầy đủ của các thầy cô giáo trong các tổ chuyên môn.

                                                           Sau khi thảo luận thống nhất kế hoạch bài dạy, các tổ cử giáo viên dạy thực hành

Với việc sử dụng linh hoạt và hợp lý các phương pháp tổ chức các hoạt động học tập, giao nhiệm vụ cho học sinh phù hợp vì thế các em đã rất hứng thú với tiết học và tham gia học tập tích cực. Giáo viên phát hiện những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

 

Sau tiết dạy minh họa trên lớp, các thành viên trong  tổ  đã trao  đổi chia sẻ cởi mở, thân thiện, chân tình.  Những ý kiến đóng góp trong giờ dạy tập trung vào việc học sinh tham gia học như thế nào, học được cái gì, khó khăn, thuận lợi, tương tác giữa giáo viên và học sinh, cách thiết kế và triển khai hoạt động dạy - học , vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực phù hợp và hiệu quả. Những ý kiến quý báu ấy có ý nghĩa thiết thực trong việc đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên của Tổ chuyên môn.

Đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, không chỉ bảo đảm cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên có thể quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh, đặc biệt những học sinh có khó khăn về học tập mà còn tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau khi dự giờ, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.