TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỊNH TỔ CHỨC "GIAO LƯU VIẾT ĐẸP" CẤP TRƯỜNG 2020 - 2021

Trường Tiểu học Tân Thịnh tổ chức "Giao lưu viết chữ đẹp" cấp trường.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 – 2022, ngày 21/01/2022 trường Tiểu học Tân Thịnh tổ chức "Giao lưu viết chữ đẹp" cấp trường. Tham gia giao lưu có 57 học sinh từ khối 1 đến khối 5 đại diện cho 414 học sinh toàn trường, mỗi học sinh thực hiện 2 bài viết: bài số 1 viết theo mẫu chữ thường, viết đứng, nét đều; bài số 2 viết theo kiểu chữ sáng tạo. 

Ban tổ chức đã tiến hành cho các em viết bài theo từng khối lớp. Các em rất phấn khởi, tự tin tham gia bài viết của mình.

Dưới đây là Một số hình ảnh học sinh tham gia Giao lưu thi viết chữ đẹp: